PORTRÄTT

Dagligen går vi förbi människor utan att lägga märket till dem, några uppmärksammar vi utan att tänka på det, några lägger vi märket till av något speciellt skäl, några ger oss en känsla, några stannar kvar i vårt hjärta och några vill vi aldrig skiljas ifrån. Porträtt handlar om att se människor och förmedla dennes historia genom ett fotografi.