Utställning 2012 Stockholm " Gata upp och gata ner"

Utställning på Franzen i Stockholm. Bildernas upplaga 1/10